Verantwoordelijke openbaarmaking

Veiligheid en Gegevensbescherming bij JD Security Systems
Bij JD Security Systems stellen we de veiligheid van onze producten, apps en websites voorop en streven we ernaar om ze veilig te houden voor iedereen. Gegevensbeveiliging heeft een hoge prioriteit binnen ons bedrijf. Hier bieden we informatie over de maatregelen die JD Security Systems neemt om gegevens te beschermen.

Beleid van JD Security Systems inzake verantwoordelijke openbaarmaking
Wij nemen gegevensbeveiliging uiterst serieus. Als je een beveiligingsonderzoeker of klant bent van JD Security Systems en je denkt dat je een beveiligingslek of -probleem hebt ontdekt, waarderen we je hulp om dit op een verantwoorde manier aan ons te melden. We vragen je om geen gegevens openbaar te maken of te wijzigen zonder onze toestemming. Handel te goeder trouw en beïnvloed de werking van onze producten, apps en websites niet op een negatieve manier.

Indien je van mening bent dat je een beveiligingslek hebt ontdekt of een beveiligingsincident wilt rapporteren, nodigen we je uit om dit aan ons te laten weten. Geef een gedetailleerde beschrijving van het mogelijke beveiligingslek en verstrek een e-mailadres waarop we contact met je kunnen opnemen voor meer informatie, indien nodig. We zullen nauw met je samenwerken om het probleem zo snel mogelijk te beoordelen en aan te pakken.

Voor het melden van dergelijke incidenten verzoeken we je vriendelijk om een e-mail te sturen naar beveiligingsincidenten@jd-securitysystems.nl.

We waarderen je assistentie bij het versterken van de veiligheid van JD Security Systems producten, apps en websites.